Služby - Pálenica Martin

1. podtlakové nasávanie kvasu obsluhou

2. destilácia prebieha na najmodernejšej technológií s deflegmátorom a katalyzátorom - kvalita Vášho destilátu

3. zmeranie cukornatosti kvasu pomocou optického refraktometra

4. starnutie ultrazvukom

5. riedenie na požadovanú hodnotu

6. profesionálna obsluha a poradenstvo